1.2.2018

Kristuksen kirkastumisen kirkossa Suonenjoella vietettiin 27.–28.1. paikkakunnan tiistaiseuran 70-vuotisjuhlaa. Illalla toimitettiin vigilia ja hautausmaan portille sytytettiin tervapadat muistuttamaan edellisten sukupolvien työstä kirkon hyväksi tiistaiseuran puitteissa. Sunnuntain liturgian johti KS piispa Arseni kanssapalvelijoinaan rovastit Timo Mäkirinta ja Sergius Colliander sekä diakoni Heikki Suomela. Nikolaos-kuoron rukouksellista laulua johti kanttori Oili Mäkirinta.

25.1.2018

– Publikaanin piittaamattomuus Jumalan rakkauden laista meissä on, mutta ei hänen nöyryyttään. Nöyryys on jumalallinen armolahja ja sen saavuttaminen on tulosta omasta pitkäjänteisestä asenteiden muutoksesta ja Jumalan antamasta avusta ja armosta. Fariseuksen ylimielisyyttä meissä on runsain mitoin, mutta ei hänen tinkimätöntä pyrkimystään Jumalan käskyjen noudattamiseksi.

24.1.2018

Veljeskunnan hallitus kokoontui Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostariin 15.–16.1. arvioimaan järjestön toimintaa ja suunnittelemaan tulevaa. Tilikausi on edennyt yli puolenvälin, joten joitakin johtopäätöksiä voidaan vetää. – Kuvassa Liisa Karlsson, Leena Lomu, Sergius Colliander, igumenia Mikaela, piispa Arseni, Marko Mäkinen, Tuula Jokiranta ja Seppo Salmi, kuvaaja Martinus Markoff.

15.1.2018

Su 14.1. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan tehtäviä hoitava KS Joensuun piispa Arseni toimitti Juuassa aamupalveluksen ja liturgian. Jumalanpalvelusten jälkeen kirkkorahvas siirtyi seurakuntasalille juhlimaan Juuan 60-vuotiasta tsasounaa ja 70-vuotiasta tiistaiseuraa.

9.1.2018

Teofanian juhla on kirkkovuoden merkittävimpiä ja vanhimpia juhlia. Kuten aina Jumalan huolenpitoa eri kirkollisissa juhlissa muisteltaessa niin myös teofanian, Herran kasteen ja opetustoimen alkamisen muistojuhlana, mielen täyttää kiitollisuus ja ilo. Tänä vuonna Oulussa oli toinenkin ilon ja kiitollisuuden aihe: jo 70 vuoden ajan on seurakunnan toimintaa tukenut Oulun tiistaiseura. – Vinjettikuva: teofanian suuri vedenpyhitys. Kuva Pekka Jylänki

Sivut